ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Το ΛΕΑΔΠΑ καλύπτει το ποσό της συμμετοχής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΕΟΠΠΥ που οφείλει να καταβάλλει το άμεσο   καθώς  και έμμεσο μέλος του ασφαλισμένου δικηγόρου. Σήμερα το ποσοστό συμμετοχής που πληρώνει ο ασφαλισμένος και στην συνέχεια εισπράττει από το ΛΕΑΔΠΑ υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που είναι τα ακόλουθα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 20 % ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΑΔΠΑ

    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
    1) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
    2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ  ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΤΗ ΓΙΑΤΡΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 25 % ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ  ΑΠΟ ΛΕΑΔΠΑ

    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
    1) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
    2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ  ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΊ ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ