ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦ ΑΠΑΞ

ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΑΔΠΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

  1. Συνεχής και πραγματική ασφάλιση στο ΛΕΑΔΠΑ

  2. Για πλήρες εφ` άπαξ  απαιτούνται 35 χρόνια

  3. Απόφαση συνταξιοδότησης από το Ταμείο Νομικών

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση προς το ΛΕΑΔΠΑ

  2. Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας και διαγραφής από Δ.Σ. Πατρών ή Αιγίου

  3. ΦΕΚ Δημοσίευσης της παραίτησης

  4. Προαιρετικά βεβαίωση από το ΤΝ (μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης) περί δυνατότητας απονομής σύνταξης και χρόνων απονομής της ( για την προκαταβολή ποσού του εφ` άπαξ)

  5. Απόφαση συνταξιοδότησης από το ΤΝ για την καταβολή και εξόφληση του εφ άπαξ

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ:

 

Οι συνταξιοδοτούμενοι δικηγόροι δύνανται μέσα σε ένα μήνα  από την παραίτησή τους από δικηγόροι να δηλώσουν ότι επιθυμούν την με δαπάνες τους παραμονή στην Νοσοκομειακή ασφάλιση μέχρι το 70ο έτος της ηλικίας τους.