Επικόλληση ενσήμων σε δικόγραφα ή αίτηση  ή επιταγή ή παράσταση σε δικαστήρια ή αρχές.

Επικολούμενα ανά περίπτωση ένσημα.

    4 € για παράσταση σε Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο, Εξώδικο και Επιταγές

    5 € για παράσταση σε Πρωτοδικείο – Διοικητικού, Πολιτικού και Πλημμελειοδικείου

    6 € για παράσταση Εφετείου -  Πολίτικο, Ποινικό και Διοικητικό