ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

 

Μηνιαία εισφορά που ανέρχεται σήμερα σε 10 € και  για ένα χρόνο.

Καταβάλλεται κάθε τετράμηνο και προϋποθέτει ενεργό άσκηση δικηγορίας.

Η μηνιαία εισφορά όσων τελούν σε αναστολή ή δεν ασκούν ενεργά την δικηγορία ανέρχεται σε 30 € το μήνα.

Σε περίπτωση υπερημερίας καταβολής οφείλονται τόκοι υπερημερίας.