Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας

Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016 για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΛΕΑΔΠΑ υποψηφιότητα έθεσαν οι κάτωθι συνάδελφοι δικηγόροι:

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι. Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών

1.       Αποστολόπουλος Διομήδης του Κωνσταντίνου

2.       Γαλανόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου

3.       Θανασά – Καραμπίνα Αγγελική του Ιωάννη

4.       Καλδίρης  Θεόδωρος του Εμμανουήλ

5.       Καπάτου Χρυσούλα  ( Χρύσα ) του Ιωάννη

6.       Λιούρδης Δημήτριος του Αθανασίου

7.       Μαρούντα Αριστέα του Ιωάννη

8.       Παναγιωτοπούλου Αγγελική του Σωτηρίου

9.       Παναγόπουλος Ιωάννης  του Βασιλείου

10.   Πολίτη – Ντζάθα Θηρεσία του Γεωργίου

11.   Τζόλα Μαρία του Παναγιώτη

 

ΙΙ. Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου

1.       Καραθανασόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδωνος

2.       Φλώρος  Ανδρέας του Βασιλείου

3.       Φωτοπούλου Παναγιώτα του Αγγέλου

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.       Ντούκα Παναγιώτα του Παναγιώτη

2.       Ξάνθος Ιωάννης του Γεωργίου

3.       Σπυροπούλου Θεώνη του  Νικολάου

Οι εκλόγιμες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ( 7 μέλη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και 2 μέλη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου ) είναι  9 και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 .

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.