ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους Δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών ότι θα πρέπει να καταβάλλουν - ρυθμίσουν στο ΛΕΑΔΠΑ τις εισφορές τους καθώς και τα ασφάλιστρα της GENERALI για τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους.