Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας

Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου 2019 για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΛΕΑΔΠΑ υποψηφιότητα έθεσαν οι κάτωθι συνάδελφοι δικηγόροι:

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι. Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών

1.       Γαλανόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου

2.       Θανασά Αγγελική  του Ιωάννη  (συζ. Στέφανου Καραμπίνα)

3.       Καλδίρης  Θεόδωρος του Εμμανουήλ

4.       Κούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη

5.       Λέων Κωνσταντίνος του Νικολάου

6.       Ντερέκης Πέτρος του Στέργιου

7.       Ντούκα Παναγιώτα του Παναγιώτη

8.       Ορφανού Σοφία του Χρήστου

9.       Παναγόπουλος Ιωάννης  του Βασιλείου

10.   Παπαχριστόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη

11.   Πολίτη – Ντζάθα Θηρεσία του Γεωργίου

12.   Τζόλα Μαρία του Παναγιώτη

13.   Τσεκούρας Δημήτριος του Παναγιώτη

14.   Φιλιππάκη Μαργαρίτα-Χρυσούλα του Ιωάννη

15.   Χαλκιόπουλος Γεώργιος του Νικολάου

ΙΙ. Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου

1.       Μανωλόπουλος  Αλέξανδρος  του  Ιωάννη

2.       Φωτοπούλου Παναγιώτα του Αγγέλου

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.       Λιούρδης Κωνσταντίνος του Αθανασίου

2.       Ξάνθος Ιωάννης του Γεωργίου

3.       Σπυροπούλου Θεώνη του  Νικολάου

 

Οι εκλόγιμες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ( 7 μέλη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και 2 μέλη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου ) είναι  9 και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 .

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.