Στις 31/05/2014 έχει Γενική Συνέλευση ο ΛΕΔΕ με κύριο θέμα έγκριση ισολογισμού - απολογισμού 2013 και προϋπολογισμού 2014 και τροποποίηση άρθρων του Κατασταικού που αφορούν τις παροχές του