ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:               Ιωάννης Παναγόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      Αγγελική Θανασά - Καραμπίνα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          Θηρεσία Πολίτη - Ντζάθα

ΤΑΜΙΑΣ:                      Διομήδης Αποστολόπουλος

ΜΕΛΗ:                        Βασίλειος Γαλανόπουλος

                                     Θεόδωρος Καλδίρης

                                     Δημήτριος Καραθανασόπουλος

                                     Μαρία Τζόλα

                                     Παναγιώτα Φωτοπούλου