ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:               Νικόλαος Παπάκος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      Αλέξανδρος Μανωλόπουλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          Δημήτριος Λιούρδης

ΤΑΜΙΑΣ:                      Κωνσταντίνος Λέων

ΜΕΛΗ:                        Βασίλειος Γαλανόπουλος 

                                     Γεώργιος Νιάρος

                                    Θηρεσία Πολίτου -Ντζάθα

                                     Παναγιώτα Φωτοπούλου

                                     Γεώργιος  Χαλκιόπουλος