Τα ΛΕΑΔ ιδρύθηκαν με τον νόμο 2676 /1999 ως σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μέλη τους είναι Δικηγόροι και μέλη των οικογενειών τους ( σύζυγοι και τέκνα).

Από της ιδρυσής τους και με αφορμή την κινητοποίηση των πρώην Ταμείων Προνοίας που καταργήθηκαν με τον πιο πάνω νόμο με ηγετική παρουσία των Διοικήσεων των Πρώην Ταμείων Προνοίας Βόλου, Ηρακλείου, Πατρών, Λάρισας, Κομοτηνής, Ρόδου και Ιωαννίνων απεφασίσθη ο συντονισμός της δράσης των ΛΕΑΔ μέσα από την εκλογή συντονιστικής επιτροπής και ετήσιας ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ των ΛΕΑΔ.

Το σχήμα αυτό λειτούργησε έως το έτος 2008 οπότε απεφασίσθη η ίδρυση της ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΛΕΑΔΕ) ως δευτεροβάθμιου επισήμου οργάνου των ΛΕΑΔ. Ως μέλη έχει σήμερα 47 ΛΕΑΔ. Έδρα της είναι η πόλη των Πατρών.  Έχει ενεργό συμμετοχή στα δικηγορικά θέματα που άπτονται υγειονομικών και προνοιακών ζητημάτων.   Κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ των ΛΕΑΔ.