ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έτος 2004 με πρόταση του Προέδρου του ΛΕΑΔ ΒΟΛΟΥ κ. Σπύρου Μαρδέλη ξεκίνησε στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ των ΛΕΑΔ η προσπάθεια βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης των Δικηγόρων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων και των μελών των οικογενειών των.

                Μετά από πολλές δυσκολίες, εμπόδια και διαβουλεύσεις το όραμα έγινε πραγματικότητα και τον Ιούνιο του 2006, 26 ΛΕΑΔ υπέγραψαν την ομαδική νοσοκομειακή σύμβαση. Από το 2006 και μέχρις σήμερα μετά από 3 ανανεώσεις του αρχικού συμβολαίου η ομαδική νοσοκομειακή ασφάλιση με την αξιοπιστία της έχει γίνει συνείδηση και απαίτηση των Δικηγόρων.

                Σήμερα μετέχουν 30 ΛΕΑΔ με 8.500 άμεσα και έμμεσα μέλη. Καλύπτει τις δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης τόσο σε Δημόσια όσο και σε ιδιωτικά Νοσοκομεία – Θεραπευτήρια.

Η επιτυχία της στηρίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες:             

  1. 1.Τον τρόπο επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας
  2. 2.Τον τρόπο παρακολούθησης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης.

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν επέτρεψαν την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο της διαχείρισης του προγράμματος.

                Αρχικά μετρά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την συντονιστική επιτροπή της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ των ΛΕΑΔ και μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων   επελέγη ως αναλογιστικός ασφαλιστικός σύμβουλος ή εταιρεία Prudential ΕΠΕ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Μομφεράτου 49.

Ο αναλογιστής σύμβουλος συνέταξε μετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις με την συντονιστική επιτροπή και τα ΛΕΑΔ το τελικό κείμενο του ασφαλιστικού συμβολαίου. Αυτό τέθηκε σε διαγωνισμό μετά από πρόσκληση των Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Ο διαγωνισμός έγινε τον Μάιο του 2006 στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Οι προσφορές των ασφαλιστικών εταιρειών, τέθηκαν σε Λογισμικό πρόγραμμα Η/Υ και παρουσία όλων των συμμετεχόντων και της Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑΔ σε ελάχιστο χρόνο αδιάβλητα ανεδείχθη ο νικητής που ήταν η ασφαλιστική εταιρεία GENERALI LIFE.

Με δημοκρατική και αντικειμενική συνέπεια ΟΜΟΦΩΝΑ τα ΛΕΑΔ απεφάσισαν διαδοχικές ανανεώσεις της αρχικής σύμβασης. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η συνέπεια της GENERALI LIFE που εκπλήρωσε της υποχρεώσεις της.