Ανάλογα με την διαδικασία και το είδος του δικαστηρίου ορισμένο ποσό σύμφωνα με το άρθρο 61 παράρτημα 2 του Ν. 4194/2013 του Κώδικα Δικηγόρων το οποίο αναγράφετε στο διπλότυπο προσείσπραξεις